* Jeżeli jesteś nowym Klientem i chciałbyś dołączyć na zajęcia aqua aerobiku w trakcie miesiąca cena
będzie proporcjonalnie zmniejszona.
 
** Cena zniżkowa dla stałych Klientów obowiązuje jeżeli karnet zostanie wykupiony w ostatnim
tygodniu każdego miesiąca na nowy (kolejny) miesiąc.

NOWI KLIENCI

160 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

150 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

160 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

150 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

160 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

150 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

150 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

140 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

160 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

150 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

160 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

150 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

160 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

150 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

160 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

150 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

150 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

140 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

150 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

140 zł / 8 zajęć*

30 min. zajęć

140 zł / 8 zajęć*

45 min. zajęć

185 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

160 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

150 zł / 8 zajęć*