Menu Zamknij
* Jeżeli jesteś nowym Klientem i chciałbyś dołączyć na zajęcia aqua aerobiku w trakcie miesiąca cena
będzie proporcjonalnie zmniejszona.
 
** Cena zniżkowa dla stałych Klientów obowiązuje jeżeli karnet zostanie wykupiony w miesiącu poprzedzającym miesiąc, na który obowiązuje karnet.

NOWI KLIENCI

200zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

176zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

200 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

176 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

200 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

176 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

200 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

176 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

 176 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

176 zł / 8 zajęć

NOWI KLIENCI

200 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

176 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

200 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

176 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

200 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

176 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

200 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

176 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

200 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

176 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

208 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

208 zł / 8 zajęć*

NOWI KLIENCI

200 zł / 8 zajęć*

STALI KLIENCI**

176 zł / 8 zajęć*